V případě dotazů pro upřesnění se na nás neváhejte obrátit.

Podpora partnerských vztahů - připomenutí 5 jazyků lásky

To co je v životě lidí nejdůležitější jsou krásné vztahy. Když máte vyladěné vztahy kolem sebe, i láskyplný vztah sámi k sobě, tak vše kolem funguje. Daří se vám protože je vám přáno, máte podporu milovaných bytostí a ochranu lásky, jste zdraví, protože duchovně nestrádáte a máte štěstí.

Důležité je vzájemně se chápat, respektovat se a poskytovat si navzájem volný prostor. Pro pochopení sebe i sebe navzájem, což vyplývá z přirozenosti každého už od dětství, nám dal takový "malý návod" už psycholog a autor knihy Gary Chapman ve své knize, kde sepsal poznatky ze sezení, podle toho, co klientům v životě chybělo.

Tuto inspiraci přináším i na partnerské večírky pro podporu partnerských vztahů, protože to co se nám.v dětství, hlavně v rodinách, nedostávalo, to hlavně hledáme ve vztazích v dospělosti. Toužíme si naplnit tu svou nádrž lásky právě tím, co nejvíce potřebujeme.

Jsou to tyto jazyky LÁSKY:

  1. Slova ujištění - plynoucí jako podpora, projev lásky, sounáležitosti, upřímný kompliment apod.
  2. Upřená pozornost - čas, kdy se opravdu věnujeme jeden druhému s plnou pozorností, otevřeným čistým srdcem a vnímáním času tady a teď.
  3. Dary - dostat jakoukoli maličkost nebo dárek, když se za námi milovaná osoba vrací s tím, že si na nás vzpomněla a koupila nebo vyrobila něco na cestách nebo cestou z práce apod., co by nám udělalo radost.
  4. Skutky, služby - upřímná pomoc, nápomoc, péče, pomoc a podpora, tady je potřeba to vníma, tak, že druhý není nemohoucí, nemá pocity oběti typu "nikdo mi nepomůže", není to vynucené, je to jen projev svonáhlého podnětu a spolupráce, opět tady a teď.
  5. Fyzický kontakt - myšleno jako projevy blízkosti, držení za ruku, pohlazení, doteky, vnímání lásky přes fyzické tělo.

To je to, co je potřeba se naučit znát u sebe, abychom to mohli vnímat i u blízkých.

Je to jako něco, co víte, že ten druhý potřebuje a láskyplně a vědomě mu to poskytujete. Protože když někoho milujete, děláte si navzájem radosti, předáváte si malé projevy náklonosti, které nic nestojí a jsou stonásobně upřímně opětovány navzájem.

Takto fungují krásné vztahy, nejen partnerské.

Rádá vám v dalších článcích předám k těmto 5 jazykům lásky více ponatků ze života z rozhovorů s dětmi i s dospělými pro naplněné vztahy.

 

Přeji krásné dny

Andrea Sofie

Průvodce na cestě k poznání

 

 

Zpět do obchodu