V případě dotazů pro upřesnění se na nás neváhejte obrátit.

osobní rozbor numerologie - osobní a osudová čísla

Rozehraj svůj život jako hru naplno. Poznej sebe a své vnitřní štěstí, touhy a pohnutky v návaznosti na tvá osudová čísla.

Skladem
Kód: 366
1 500 Kč
Kategorie: Cesta k poznání
Záruka: 3 roky
online nebo osobní sezení: 1,5 hodiny

Čísla v našem jméně a datumu narození ovlivňují kosmické vibrace, které utváření život na Zemi. Vše odpovídá starému magickému zákonu analogie: "Jak na nebi, tak na zemi." A naopak, co se děje na Zemi, odpovídá božským zákonitostem v kosmu.

 

Člověk jako součást univerza je schopen svým duchem se mysticky rozpínat tak daleko, až s ním je schopen vyplnit celý svět. Předpokladem smyslu žití je harmonie: spirituální vibrace člověka jsou v souladu s vibracemi Vesmíru.

Takto nám čísla od 1 do 9 představují kompletní vibrační cyklus.

 

"Číslo je slovo, nikoliv řeč. Je to vlna a světlo, ale nikdo jej nemůže vidět.
Je to rytmus a hudba, ale nikdo je nemůže slyšet.
Má nekonečné variace, a přesto je neměnitelné.
Každá forma života je zvláštním druhem ozvěny čísla."
Maurice Druon

 

V rámci tohoto sezení si můžete vybrat, zda chcete:

1/ poskládat a vysvětlit souvislosti ke svému životu v číselných vibracích pomocí numerologie

2/ vysvětlit a naučit se, jak si vše ve svém životě můžete následně sami propočítat v návaznosti na své životní změny.

 

Vypočet osudových a šťastných čísel si poskládáme v návaznosti na tato osobní čísla:

  • jmenné číslo
  • číslo datumu narození
  • číslo tvého roku narození (souvislosti s děním u nás a ve světě)
  • číslo místa narození
  • srdeční číslo
  • osudové roky
  • talismany z drahých kovů a kamenů k podpoře tvého úspěšného nastavení a štěstí v životě
  • volba povolání v návaznosti na tvá čísla
  • tvé osudové roky

Těším se na setkání na našem sezení :)

andrea sofie

  • číslo

 

Jsem Tvůj průvodce na cestě školou mystérií k vlastnímu vzrůstu.

 

 

Zohledňuji vědomosti a souvislosti ze znovuobjevených pramenů poznání pro navýšení našeho kolektivníbo vědomí a posílení síly i potenciálu v každém z nás, k návratu k vlastní síle.

Věřím, že poznání nás samých vede k poznání souvislostí kolem sebe.

Provázím, učím a čerpám z nových pramenů poznání pro navýšení vědomí a návratu k vlastnímu "Božství".

 

V jakých oblastech, jak a komu mohu pomoci na cestě k vědomostem a poznání:

 

Pro děti: naučím je učit se podle sebe, budeme hledat souvislosti poznání z našich nových dějin, dějin Slovanského národa, poznání moudrostí našich předků z naší krásné literatury.

Pro mladé lidi: hledání souvislostí, formy studia a možností využití svého potenciálu pro svůj osobní rozvoj a posun.

Pro dospělé, poznání dle vlastního nastavení: znalosti z nových dějin, souvislosti světového dění a další pro poskládání mozaiky.

 

Zpět do obchodu