V případě dotazů pro upřesnění se na nás neváhejte obrátit.

Diagnóza ADD, prokletí nebo kreativní potenciál? Volná mysl a myšlenkové mapy.

Školení a  konzultace pro využití myšlenkových map při osobním rozvoji i v týmové spolupráci mě přivedlo, k možnosti pomáhat a zvyšovat sebevědomí nejen všem s touto tzv. diagnózou. Hlavně ulehčit rodičům a pomoci dětem.
 
Sama jsem ADD (porucha soustředění, ADD, attention deficit disorder) byla poznamenána v předškolním a školním věku a tím patřičně "zaškatulkována". Dříve se to ale samozřejmě neřešilo papírem z poradny a zvýhodněnými podmínkami při výuce. Byl to jen váš "cejch blbosti" v situacích, kdy vám některé věci pomaleji dochází. Moje pozornost se rapidně snižovala v situacích, které mě nebavily nebo byly při mém aktivním nastavení bez smysluplnosti, byly monotónní a bez tvůrčích nebo kreativních podnětů. Takže jsem málem přešla koncem 1. třídy ZŠ do zvláštní školy. Vysvobození nastane, když se objeví skvělí učitel a tento váš potenciál rozpozná. Pro mě přišel tento PAN UČITEL, jako můj třídní, ve 3. třídě ZŠ. Kdy se pak postupně z takto vypadajícího handicapu stává neuvěřitelně rychlý osobní rozvoj a zvýšení potenciálu, jak tvůrčího, tak studijního.
 
Před 3 lety se mi k podložení mého směru průvodce a podpoře těchto nádherných tvůrčích bytostí zastřených touto "nálepkou", dostala do rukou kniha: POZORNOST od Daniela Golemana.
 
Tento psycholog tam popisuje velice zajímavé poznatky o systémech mozku a jeho funkcích, když zapojuje tzv. volný tok myšlenek - volně se toulající mysl. Ten se aktivuje bezprostředně předtím, než člověk dospěje ke kreativnímu pohledu na věc. A právě tyto systémy jsou mimořádně aktivní u jedinců s tzv. poruchou pozornosti (ADD, attention deficit disorder). 
 
 
 
Dospělí lidé, kteří ji mají, při srovnání s tzv. společensky přijatelnými neboli "normálními" lidmi , vykazují vyšší úroveň tvůrčího myšlení a dosahují lepších výsledků. Statisticky touto poruchou, která vlastně poruchou není, "trpí" 10% dětí ve spojení s hyperaktivitou a 4% dospělých.
 
Když těmto lidem dáte obtížný kreativní úkol, například nové využití pro cihlu, vedou si lidé s ADD lépe, přestože ztrácejí koncentraci - nebo právě proto. Během tohoto pokusu, přišli ti, jejichž myšlenky se volně toulaly, o 40% nápadů více ve srovnání s těmi, jejichž pozornost byla plně soustředěná.
 
Bohužel většina učitelů na školách ani později zaměstnavatelů nebere a netoleruje potenciál chvilkového denního snění - volně se toulající mysli. Pokud tedy lidé s ADD řeší náročný úkol, např. matematický rébus, kritickou situaci, vykazují častější "bloudění mysli" a tím hledají posílení aktivity v tzv. mediálních okruzích. Když jim naopak poskytnete příznivé okolností a prostředí mohou v něm vykazovat hluboké soustředění na vykonávanou činnost. Taková místa se ale v životě vyskytují převážně v uměleckém ateliéru či studiu, na sportovním hřišti nebo na burze během obchodování - jen bohužel ne ve školní třídě, posluchárně nebo ve většině případů v kancelářích.
 
Doporučuji tedy tyto jedinečné snílky s tvůrčím potenciálem, zatížit podnětnými a náročnými úkoly a náměty k řešení individuálně nebo v týmu a dát jim k tomu volnost prostředí. Následně budou jistě přínosem, který váš projekt nebo vaši společnost posunout dál. Budete překvapeni, když jim dáte důležitý úkol, kde mohou plně využít tento svůj potenciál ;)
 
Vynálezci, objevitelé nebo vizionáři se často svěřovali, že jejich teorie nebo vynálezy objevili právě při opuštění svého plného soustředění na danou tématiku, při svém vypnutí na procházce, zdřímnutí po obědě. V situaci, kdy si dovolili nesoustředit se a ponořit se do své volné, toulavé mysli.

Sám Einstein tuto teorii potvrdil na sklonku svého života slovy: "Mít čas k rozjímání, chvilku pro sebe je často přepychem. Přesto jsou právě tyto okamžiky nejhodnotnější částí našeho dne."
 
A jaké zde tedy vidím propojení s využíváním myšlenkových map? Vizionáři, geniální myslitelé a inspirátoři mysleli a myslí paprskovitě, spojují si různé podněty ze své toulající mysli v asociacích, a zaznamenávají pomocí mentálních map, v dnešní době jinak řečených myšlenkových map. Stejně tak přirozeně jako pracuje náš mozek. Ten si je pak schopen tímto způsobem zapamatovat, vstřebat, propojit a využít velké množství informací, které se na něj každý den hrnou. Jen takto využíváme jeho celý potenciál, a ne jen statistických 10%.
 
 
 
My všichni potřebujeme vymanit, alespoň v některých činnostech, z linkovaných papírů a tabulek a přejít do stavu uvolnění, volnomyšlenkářství a barev, které nabízejí právě myšlenkové mapy. Potřebujeme prostředí, ve kterém můžeme chvilkově upadat do své toulavé mysli, abychom mohli smysluplnně a prakticky tvořit a nalézat řešení pro jednoduchost života.
 
Přeji vám všem nalezení vašich tvůrčích schopností a potenciálu v podnětných prostředích.
 
Těším se i s vámi osobně na viděnou při konzultaci. Ráda vám ukážu možnosti využití myšlenkových map pro vaše týmová i soukromá řešení a kreativní nápady.
 

 

průvodce 
Zpět do obchodu