V případě dotazů pro upřesnění se na nás neváhejte obrátit.

Zvědavost je přirozená forma učení dětí

Zvědavost, moc poznání, hledání souvislostí, vidění věcí v celku a komplexního přístup, můžou toto mít děti v rámci základního vzdělávání?

Věřím, že se shodneme, že dětem je sotva známý význam slova motivace. Jejich hnací motor, touha po objevování a zkoumání věcí a informací z různých úhlů je ZVĚDAVOST.

Jakmile se v dítěti probudí při jediné otázce a odpovědi s podporou od staršího nebo dospělého poblíž v určitém okamžiku, probudí se touha po větším poznání konkrétní věci.

Jsou tu jen dvě možnosti, jak se tato touha u dítěte nasměruje:

  • Buď je tato jejich přirozená zvědavost při jejich první otázce zašlapána možnými výroky jako např.: "Teď nezdržuj!" "Co je to za hloupou otázku?!" "Na to jsi ještě moc malý/malá." Teď nemám čas ti to vysvětlovat."
  • Nebo dítě dostane odpověď a další náměť k přemýšlení a chce vědět víc a začne si samo hledat další odpovědi a souvislosti. A nasávat je jako houba.
 
Dám vám příklad z trošku netradiční publikace, kterou bych v této oblasti za jiných okolností jistě nevyužila :)
 
Četla jsem nedávno 12 dílný svazek Pamětí Giacoma Casanovy a tam je přesně tato startovní čára touhy po vědění popsána ze zážitků Casanovy, když mu bylo 8 let. Cituji z 1. dílů pamětí, které vyšly u nás roku 1929:
 
"Bárka plula, ale tak stejnoměrně a klidně, že jsem toho ani nepozoroval. Překvapilo mne tedy na nejvyšší míru, když strom za stromem unikal mým zrakům. "Ó maminko!" zvolal jsem, "Co to? Stromy utíkají." 
 
V tom vešli oba pánové a ptali se mně, nač myslím, že jsem tak zaražen. "Jak to přijde," pravil jsem opět, "že stromy utíkají?" Smáli se. Matka však vzdychla a pravila smutným hlasem. "Loď se pohybuje, ne stromy. Oblékej se!" 
 
Pochopil jsem ihned příčinu tohoto zjevu, neboť můj rozum se již probouzel a vyvíjel se. Nikterak jsem se nezarazil a pravil jsem matce: "Tedy jest možno, že se ani slunce nepohybuje, nýbrž naše země se točí od západu k východu." Má dobrá matka se zděsila takového nesmyslu, pan Grimani litoval mé omezenosti a já tu stál zaražen, smuten a blízek pláče." Pan Baffo mi však dodal mysli. Pojal mne do náruče, políbil mne něžně a řekl: "Máš pravdu, milé dítě. Slunce se nepohybuje, neboj se; užívej jen svého rozumu na nech lidi, ať se smějí!"
 
Stačilo málo a Casanova, proslavený spíše v jiné oblasti, by nebyl mezi nejlepšími osvícenci 18. stolení, pro jen toto možné utnutí jeho zvědavosti a přemýšlení o věcech kolem již ve svém dětství.
 
Děti se učí přes obrázky a svět kolem ruku v ruce s vizualizací ve svých kresbách. To co teď mohou doma získat je individuální výuka a učení jejich tempem a jejich "metodami". Zkuste jim věci vysvětlit formou obrázku nebo schématu a uvidíte, jak rychle to pochopí a kolik souvislostí je k tomu napadne. 
 
Věřím, že i vám tato forma radikálně zkrátí čas společného studia s dětmi minimálně o několik desítek minut až hodin při srovnání s vysvětlením látky pouze slovní formou.
 
Děti jsou jako houba, nasávají své informace obrázky a pomocí barevných schémat, představte si třeba myšlenkové mapy nebo Sketchnotes zápisky.
 
Tradiční hledání souvislostí v jejich zvídavých dětských otázkách, v našem světě pomoci metody 6W, nabírá právě při tom otáčky prohlubování vědomostí.
 
 
 
Pomocí nich jim snáze nabíhají další souvislosti a způsob jejich formy učení, která jim rozvíjí barevnou paletu jejich přirozený svět. třeba při plánování dalšího studia nebo opětovného nastartování angličtiny.
  
Přeji dětem přirozený rozvoj, nekonečné možnosti poznávání světa a vvěcí kolem, dle toho, co je zrovna zaujme. Nm řeji čas a prostor, spolu s trpělivostí jim odpovídat, rozšiřovat obzory a zároveň se tím sami posunovat dál spolu s jejich náměty. Jsou to hlavně naše děti, kdo tvoří náš nový svět a potřebují umět přemýšlet, uspořádat a roztřídit si zdroje a informace. Potřebuji to pro dovednosti: přemýšlet v souvislostech.
 
Andrea Sofie
průvodce
 
Zpět do obchodu